Сама е.

Сама е.

Тя беше покровителката на земята. Тя имаше силите да вижда душата на всяко едно създание, имаше силите да налага волята си над всичко, но никога не го правеше. Нямаше смисъл да възпира чистотата… Тя беше прекрасна, беше красива и имаше неворятна харизматичност. Преди векове може би е била едно създанията на боговете, но днес беше просто жена. Днес тя бе просто една от нас, глас без звук. Имаше зелени очи като тревата и...

Политическо мнение върху БСП и ГЕРБ